บทเรียน
 

 
 ตัวอย่างงานปั้นประเภทต่าง ๆ

งานปั้นประเภทนูนต่ำ


งานปั้นประเภทนูนสูง


งานปั้นประเภทลอยตัว 

                                                                                                                                               กลับหน้าหลัก

บทเรียน Online เว็บไซต์เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  พัฒนาโดย วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์ โรงเรียนหนองเต่าวิทยา