การกัดกระจก

     คือการใช้น้ำยาเคมี ซึ่งเป็นผลิตผลทางวิทยาศาสตร์  มาเคลือบกระจก ทำให้เกิดลวดลายตามที่เราแกะกับแผ่นสติ๊กเกอร์จะมีลักษณะเป็นล่องลึก ( ใช้น้ำยาแบบน้ำ ) หรือเป็นฝ้า ( ใช้น้ำยาแบบครีม ) สิ่งสำคัญก็คือ การมีสมาธิ ความประณีต ละเอียดและอดทน ในการแกะลวดลาย บนแผ่นต้นแบบ  สิ่งที่ใช้เป็นตัวทำให้กระจก เป็นล่องลึกได้  ก็คือ สารเคมี ดังนั้น การทำงาน  ต้องมีความระมัดระวัง เป็นพิเศษและต้องศึกษาคู่มือการใช้สารเคมี  หรือได้รับการแนะนำที่ถูกต้อง

วัสดุอุปกรณ์

1.แผ่นกระจกใส หรือกระจกเงา ตามขนาดที่ต้องการ  ( ตามภาพต้นแบบ )
2. แผ่นภาพต้นแบบ
3. กาวลาเท็กซ์
4. แผ่นสติ๊กเกอร์
5. น้ำยากัดกระจกแบบครีม หรือแบบน้ำ
6. ดินน้ำมัน
7. หลอดฉีดยา
8. มีดแกะสลักกระจก  หรือคัตเตอร์
9. กระดาษหนังสือพิมพ์
10. ถุงมือ
11. ช้อนพลาสติก

วิธีทำแบบน้ำ

นำสติกเกอร์มาติดกับแผ่นกระจก

นำภาพต้นแบบทากาวปิดทับสติ๊กเกอร์ 

แกะลายตามภาพต้นแบบด้วยมีดแกะสลัก

-  นำดินน้ำมันมาติดรอบ ๆ รูปที่แกะสลัก
-  เทน้ำยากัดกระจกแบบน้ำลงไป พอท่วมภาพที่แกะ 
-  นำหลอดฉีดยา  มาดูดน้ำยาที่ภาพ แล้วเทใส่ขวดเปล่าไว้ 
                           

( สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก ) 

ทิ้งไว้ประมาณ 2 ชั่วโมง แล้วนำกระจก
ไปล้างน้ำเปล่า ลอกแผ่นสติ๊กเกอร์ออก 
 ผึ่งให้แห้ง

ก็จะได้ผลงานตามที่ต้องการ

 

วิธีทำแบบครีม    (ใช้ในวัสดุที่อยู่ในแนวตั้งได้)
  1. นำสติ๊กเกอร์มาติดกับแผ่นกระจก           
  2. นำภาพต้นแบบ ทากาวปิดทับสติ๊กเกอร์             
  3. แกะลายตามภาพต้นแบบด้วยมีดแกะสลัก            
  4. ลอกภาพต้นแบบจากสติ๊กเกอร์            
  5. นำครีมแกะกระจก มาทาทับบนสติ๊กเกอร์ 
 

 

  6. ทิ้งไว้ประมาณ 20  นาที    
  7. นำกระจกไปล้างน้ำเปล่า ลอกแผ่นสติ๊กเกอร์ออกแล้วผึ่งให้แห้ง

 

   แหล่งข้อมูล http://tikakosol.hi.ac.th/pichitskill/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=12